Leerlingenvervoer Regio Stedendriehoek – Deventer

Home

PlusOV --> Deventer

Sinds 21 augustus 2017 is PlusOV de vervoerscentrale voor Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen. De gemeenten dachten het bijzondere- en leerlingenvervoer zelf beter en goedkoper te kunnen regelen. Maar vanaf de start van de centrale waren er problemen en gaat er van alles fout. 

PlusOV, de regionale vervoerscentrale, is nalatig geweest om tijdig met een goed vervoersplan te komen voor de aangesloten vervoersbedrijven. Volgens bureau Cissionius Groep is dat de oorzaak voor de misstanden met het speciaal vervoer van kwetsbare leerlingen en ouderen.

Het speciaal vervoer in de regio Stedendriehoek kampt sinds augustus met grote problemen. Zo zijn reizigers niet of te laat opgehaald of juist de verkeerde, stonden er verkeerde auto’s voor de deur of stonden in sommige gevallen twee auto’s voor de deur.

Video afspelen

Volgens de onderzoekers van het bureau Cissonius Groep heeft PlusOV als planner van de ritten verzuimd om ‘tijdig deugdelijke vervoersplannen aan de vervoerders op te leveren’. Ook werkt PlusOV met software die nog niet doorontwikkeld is, staat in het rapport (pdf). Daarnaast is er te weinig kennis in huis. ‘Dit is opmerkelijk omdat de regie in feite de core business is van de vervoerscentrale’, merken de onderzoekers fijntjes op. Er is, in opdracht van de betrokken gemeenten, gekeken naar de periode 21 augustus tot half september.

Zowel PlusOV alsook de gemeente Deventer (eindverantwoordelijke) hebben ruimschoots de tijd en de gelegenheid gehad om zorg te dragen verbetering en herstel. Helaas ontbreekt in deze hele situatie uw stem!  Wees niet angstig om dergelijke klachten aan te geven; U verliest het vervoer voor uw kind niet daardoor. U kunt zelfs anoniem uw klacht of verbetering doorgeven…. maar laat uw stem niet ongehoord!

Ook juridisch gezien kunnen wij u verder helpen in deze kwestie. Enkele ouders zijn u al voorgegaan en zijn voornemens juridische stappen te ondernemen jegens de eindverantwoordelijke voor het leerlingenvervoer in de gemeente Deventer.